1326562045-752529648_n.jpg

巨乳美女徐嘉依基本資料

姓名:徐嘉依三圍
英文:Yvonne
出生:江蘇省南京
生日:1989年12月15日
星座:射手座
血型:A型
身高:163 cm
體重:44 kg
三圍:35E、24、35
學歷:荷蘭海牙大學、英國倫敦商學院
職業:模特兒、廣告設計
經歷:華娛衛視世界杯足球寶貝
微博:http://www.weibo.com/yyvonneyvonne
博客:http://blog.sina.com.cn/yyvonneyvonne
美空:http://www.moko.cc/xujiayi

南京渾圓巨乳美女徐嘉依

徐嘉依出生在江蘇南京。早年在歐洲生活近10年,去過歐洲數十個國家,先
後住在荷蘭阿姆斯特丹,瑞典斯德哥爾摩,英國倫敦。2008年1月回到北
京。中國第一美女公會妖姬宅成員。

1326562050-3579267233_n.jpg 1326562057-2853069016_n.jpg 1326562067-2121784960_n.jpg 1326562073-2505703009_n.jpg 1326562079-3647171558_n.jpg 1326562085-644701448_n.jpg 1326562091-2550845405_n.jpg 1326562096-99305574_n.jpg 1326562104-3596961472_n.jpg 1326562110-1954882838_n.jpg 1326562114-1305665737_n.jpg 1326562118-1254537240_n.jpg 1326562121-1458385188_n.jpg 1326562126-3041934892_n.jpg 1326562129-3778656628_n.jpg 1326562132-2568453296_n.jpg 1326562136-459738962_n.jpg 1326562139-2272343292_n.jpg 1326562142-1237979545_n.jpg 1326562147-1241610789_n.jpg 1326562152-2536124551_n.jpg 1326562156-738963777_n.jpg 1326562160-339531042_n.jpg 1326562164-3995377374_n.jpg 1326562168-942196823_n.jpg 1326562171-220745344_n.jpg 1326562173-2299388023_n.jpg 1326562175-556442119.jpg 1326562178-3857416843.jpg 1326562181-1735487935.jpg 1326562186-271125462.jpg 1326562190-3559596348.jpg 1326562193-1117332220.jpg 1326562196-2916094261.jpg 1326562200-644691423.jpg 1326562204-3358005653.jpg 1326562208-3303905078.jpg 1326562210-1495215445.jpg 1326562214-542472224.jpg 1326562219-3455194739.jpg 1326562222-720049843.jpg 1326562225-4060435719.jpg 1326562228-174365215.jpg 1326562230-928778800.jpg 1326562233-2278103128.jpg 1326562238-250199302.jpg 1326562241-457855347.jpg 1326562244-1971752105.jpg 1326562247-3368550718.jpg  


f
創作者介紹
創作者 K's 樂園 的頭像
K's 樂園

K's 樂園-Pixnet

K's 樂園 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()